Home   |   Agenda   |   Links   |   Inloggen medewerkers


Groep 7B en 8B

Leerkrachten: 
Juf Marlis (maandag en dinsdag) m.mentink@accentscholengroep.nl 
Juf Sharon (woensdag, donderdag en vrijdag) s.oonk@accentscholengroep.nl 

Gym:
We hebben gym op dinsdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur. Gymkleding verplicht!

Techniek: 
Vanaf februari 2020

Huiswerk:
* Maak je huiswerk op een vast tijdstip van de dag;
* Zorg dat je huiswerk op een vaste plek in huis ligt;
* Neem op maandag je agenda en huiswerkmap mee naar school. 

Maandag 11 november 2019
Vrij! 

Dinsdag 12 november 2019

Huiswerkmap + agenda meenemen
Gymspullen meenemen
Groep 7 en 8: toets Engels 1.3 (woorden en zinnen)

Woensdag 13 november 2019
Groep 7 en 8: toets topo werelddelen en oceanen
Groep 8 huiswerk: 3 zinnen ontleden (zin 7 t/m 9, ontleden per woord, in het groene schrift)

Donderdag 14 november 2019
Bezoek Rijksmuseum

Vrijdag 15 november 2019
Groep 8 huiswerk: blokboek ontleden, blz. 7 en 8 (lijdend voorwerp)


Belangrijke data en activiteiten: 
Woensdag 20 november: voorrondes voorleeswedstrijd in de klas
Woensdag 20 november toets EHBO les 3 (groep 8)
Woensdag 20 november: lootjes trekken
Vrijdag 22 november: voorrondes voorleeswedstrijd in de klas
Dinsdag 26 november: Toets Engels 1.4 (woorden en zinnen) groep 7 en 8
Woensdag 27 november: voorleeswedstrijd in de hal, groep 5 t/m 8
Dinsdag 3 december: Toets Engels unit 1 (alle woorden en zinnen), groep 7 en 8
Donderdag 5 december: Sinterklaas vieren (surprises en gedichten) 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo