Home   |   Agenda   |   Links   |   Inloggen medewerkers


Groep 8A


Leerkrachten:

Juf Hanneke Vaags, juf Mariska Lammers  
h.vandalen@accentscholengroep.nl
mariska.lammers@accentscholengroep.nl

leerkrachtondersteuner:

b.egbers@accentscholengroep.nl

Gym:
We hebben gym op dinsdagmiddag van 12.45 uur tot 14.00 uur. Gymkleding verplicht!

Techniek: 
groep 1:  1 febr, 15 febr, 1 mrt, 22 mrt, 5 apr,10 mei, 24 mei, 14 juni
groep 2:  22 febr, 15 mrt, 29 mrt, 12 apr, 17 mei, 7 juni,  21 juni, 28 juni

Huiswerk:
* Maak je huiswerk op een vast tijdstip van de dag
* Zorg dat je huiswerk op een vaste plek in huis ligt
* Neem op maandag je agenda en huiswerkmap mee naar school

De juffen wensen jullie een heel gelukkig en gezond 2019 toe, dat het voor jullie een mooi jaar mag worden met een mooi afscheid van de basisschool en een goede start op het voortgezet!!

Maandag 21 januari

Huiswerkmap en agenda
                                 

          Afbeeldingsresultaat voor agenda      
                      
Dinsdag 22 januari
Gymspullen mee
(we spelen verstoppertje in 't donker, probeer zoveel mogelijk zwarte kleding aan te trekken!!)
spelling 30 woorden pakket 7.1. 


            Afbeeldingsresultaat voor gymspullen                                                    
Woensdag  23 januari
Voorleesontbijt, je mag in pyjama/onesie komen. Knuffels en sloffen is ook leuk. Laten we eens gek doen in groep 8!!
Studievaardigheden blad 8 (let op.......vraag 9 en 10 staan op het losse blaadje, dus boekje en blad inleveren)

 Donderdag 24 januari
Engels 3.2 woorden en zinnen

Vrijdag 25 januari
3 zinnen ontleden: redekundig én taalkundig

1) De vrolijke dame slaakte hoge gilletjes 
2) De grote raket ontplofte voor de landing
3) Het gewonde dier werd door de jagers gered

 Weekend!!!
Afbeeldingsresultaat voor smiley 


Belangrijke data en activiteiten:
28 januari: kijklessen op Schaersvoorde van 14.30 uur tot 15.50 uur 

Open dagen/middagen: (zie ook weekbrief eind december)

Schaersvoorde:
29-1: havo/vwo van 18.30 - 21.00 (Slingelaan)
5-2: vmbo van 18.30 - 20.30 (Slingelaan)
5-2: vmbo van 19.00 - 21.00 (Stationsplein)

Komrij College:
31-1: 18.30 - 21.30

Zone College (AOC)
23-1: 16.00 - 21.00

Pronova
17-1: 18.30 - 20.30 

 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo