Home   |   Agenda   |   Links   |   Inloggen medewerkers
testfoto


Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden
Alle groepen gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur naar school. (5-gelijke dagenmodel)
 
 

                          Vakantierooster 2019-2020Herfstvakantie

21-10-2019

t/m

25-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019

t/m

03-01-2020

Voorjaarsvakantie*

24-02-2020

t/m

28-02-2020

Pasen

10-04-2020

t/m

13-04-2020

Meivakantie

27-04-2020

t/m

08-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020

t/m

22-05-2020

Pinkstervakantie

01-06-2020

t/m

02-06-2020

Zomervakantie

20-07-2020

t/m

28-08-2020Vrije dag i.v.m. Volksfeest – vrijdag 13 sept.

Vrije dagen leerlingen (Studie-/werkdagen team):
woensdag 25 sept.

vrijdag 8 nov.
maandag 11 nov.
vrijdag 7 febr.
dinsdag 31 mrt.
maandag 25 mei
donderdag 25 juni

 
* Binnen de regio Achterhoek is door alle schoolbesturen afgesproken om de  
voorjaarvakantie te laten vallen in de zogenaamde  carnavalsweek.


 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo