Home   |   Agenda   |   Links   |   Inloggen medewerkers
testfoto


Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden
Alle groepen gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur naar school. (5-gelijke dagenmodel)
 

Vakantierooster 2018-2019


Herfstvakantie

22-10-2018

t/m

26-10-2018

Kerstvakantie

24-12-2018

t/m

04-01-2019

Voorjaarsvakantie

04-03-2019

t/m

08-03-2019

Pasen

19-04-2019

t/m

22-04-2019

Meivakantie

23-04-2019

t/m

03-05-2019

Hemelvaart

30-05-2019

t/m

31-05-2019

2e Pinksterdag

10-06-2019

t/m

10-06-2019

Zomervakantie

22-07-2019

t/m

30-08-2019


* Binnen de regio Achterhoek is door alle schoolbesturen afgesproken om de 
   voorjaarvakantie te laten vallen in de zogenaamde carnavalsweek.

Vrije dag
vrijdag  14 sept. 2018 (Volksfeest)
dinsdag 25 sept. 2018 (Accentdag)
Studie-/werkdagen (lln. vrij)
donderdag 13 september
maandag 12 november

vrijdag 8 februari
donderdag 21 februari
dinsdag 9 april
donderdag 27 juni

 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo