Home   |   Agenda   |   Links   |   Inloggen medewerkers
testfoto


Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden
Alle groepen gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur naar school. (5-gelijke dagenmodel)

                  Vakantierooster schooljaar 2017-2018
 
Herfstvak.

ma. 16 okt.

t/m

vr. 20 okt.

Kerstvak.

ma. 25 dec.

t/m

vr. 5 jan.

Voorj.vak.

ma. 12 febr.

t/m

vr. 16 febr.

Paasvak.

vr. 30 mrt.

t/m

ma. 2 apr.

Meivak.

vr. 27 april

t/m

vr. 11 mei

Pinkstervak.

ma. 21 mei

t/m

ma. 21 mei

Zomervak.

ma. 16 juli

t/m

vr. 24 aug.Vrije dag

vrijdag 15 sept. 2017 (Volksfeest)

Studie-/werkdagen (lln. vrij)

maandag 18 september    

maandag 13 november

woensdag 6 december

vrijdag 9 februari

donderdag 21 juni

dinsdag 3 juli

1 dag – nader te bepalen


* Binnen de regio Achterhoek is door alle schoolbesturen afgesproken om de 
   voorjaarvakantie te laten vallen in de zogenaamde carnavalsweek. 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo