Home   |   Links   |   Inloggen medewerkers
testfoto


Historie


IMG 20160219 WA0001
De oorsprong van onze school ligt op 11 maart 1868. Op die dag werd de
“Eerste vergadering ter oprigting eener school voor Posetief Christelijk onderwijs te Aalten” gehouden. 
In 1869 werd er gestart met het onderwijs in de school aan de Bredevoortsestraatweg.                                                    IMG 20160219 WA0004

In het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw onderging het gebouw enige uitbreidingen. In 1925 kreeg de school de naam “Groen van Prinstererschool”. De naam is ontleent aan Mr. Guillaume Groen van Prinsterer (1801 - 1876), staatsman en historicus en voorvechter voor het christelijk onderwijs. 

In april 1969 werd de nieuwe school aan de Ahavestraat geopend.              IMG 20160219 WA0005

De integratie van het kleuter- en lager onderwijs werd in ons land in 1985 voltooid; hiermee was de basisschool een feit. 

De kleutergroepen waren tot 2001 gehuisvest in het gebouw aan de Willebrordstraat.              IMG 20160219 WA0003

In dat jaar werden de beide locaties (Ahavestraat en Willebordstraat) in één gebouw gehuisvest op de huidige locatie aan de Ludgerstraat.

 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo