Home   |   Links   |   Inloggen medewerkers


testfoto

Aanmelden nieuwe leerling

Uw zoon/dochter is van harte welkom op Cbs Groen van Prinsterer. 

Door gewijzigde regelgeving vanuit de overheid kunnen kinderen pas vanaf dat zij 3 jaar zijn, worden aangemeld. Wél is het mogelijk (we stellen dat zeer op prijs) om een voor-aanmelding te doen voor kinderen die nog geen 3 jaar zijn.
Vanaf 4 jaar mag uw kind naar school. Al ruim voor die tijd bent u bij ons van harte welkom voor informatie over en een kijkje in onze school. U kunt hiervoor een afspraak maken. (0543-472256). Als u uw kind vervolgens wilt inschrijven, kunt u het “voor-aanmeldingsformulier” of het “aanmeldformulier” invullen; dit wordt u aangereikt tijdens het bezoek aan school.

In Aalten is er ook elk jaar een vast moment waarop leerlingen, die in het jaar daaropvolgend vier jaar oud worden, aangemeld kunnen worden. Elk schooljaar is dat in het vroege voorjaar. In “Aalten Vooruit” wordt u hierop geattendeerd. Komt het u die dag niet uit, belt u dan even, dan maken we een afspraak voor een ander moment. 

Om alvast te wennen, mogen aankomende leerlingen een aantal dagen voorafgaand aan hun vierde verjaardag een kijkje komen nemen op school. Deze "wendagen" worden in overleg met de toekomstige groepsleerkracht van uw kind gepland. Enige tijd vóór de eerst wendag wordt u met uw kind uitgenodigd om de school te bekijken en kennis te maken met de leerkracht(en).


Wilt u uw kind via deze site inschrijven, dan leest u hieronder de procedure.

A. Is uw zoon/dochter nog geen 3 jaar en wilt u hem/haar toch graag aanmelden bij onze school, vult u dan het formulier “Voor-aanmeldformulier basisonderwijs voor kinderen die nog geen 3 jaar
zijn” in. Vervolgens stuurt, brengt of mailt u het naar school. Kort na de 3e verjaardag neemt de school contact met u op om uw zoon/dochter aan te melden.
B. Is uw zoon/dochter 3 jaar of ouder en wilt u hem/haar graag aanmelden bij onze school, vult u dan het formulier “Aanmeldformulier basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van 3-4 jaar” in. Tevens ontvangen wij van u het informatieformulier en
intakeformulier. Ook ontvangen wij graag het "Machtigingsformulier Vrijwillige ouderbijdrage"; informatie over de hoogte van de bijdrage en de bestedingsdoelen leest u in onze Schoolgids. Vervolgens stuurt, brengt of mailt u deze formulieren naar school. Na ontvangst, vult de directeur de ontvangstbevestiging in en zorgt dat de ouders binnen drie werkdagen een kopie hebben ontvangen van het getekende aanmeldformulier. Binnen 6 weken krijgt u bericht of uw kind is ingeschreven op “de Groen” 

 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo