Home   |   Links   |   Inloggen medewerkers


testfoto

Medezeggenschapsraad

Wat is de MR ?
Elke onderwijsorganisatie moet op grond van de “Wet Medezeggenschap Scholen” (WMS) een MR instellen.De MR is eigenlijk de Ondernemingsraad van de school, maar wel een bijzondere, want in het primair onderwijs bestaat de MR uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen tellen drie personen.

Wat doet een MR?
De MR maakt het mogelijk voor ouders en personeel invloed uit te oefenen op de besluitvorming en het beleid binnen de school. Indirect kan de MR invloed uit oefenen op de besluitvorming en het Beleid van het “stichtingsbestuur”van de Accentscholengroep. De MR denkt mee, toetst besluiten en heeft bij bepaalde zaken instemmings- of adviesrecht.
De MR is mede verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs.

De MR vergaderingen zijn openbaar; voor dit schooljaar zijn de volgende data gepland: 15-10-2019, 28-01-2020, 24-03-2020. Mocht u een vergadering willen bijwonen, neem dan vooraf contact op met de voorzitter. Vergaderdata en aanvangstijden kunnen immers wijzigen.

Wie mogen er lid worden?
Alle ouders met een kind op school, kunnen in de MR worden gekozen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld.
Tijdens de jaarvergadering (meestal in april) zijn de verkiezingen.Ouders kiezen de oudergeleding en de teamleden kiezen de personeelsgeleding.
De huidige MR bestaat uit zes personen. Job van de Kamp, Esther Schulingkamp (secr.) en Wim Esselink vormen de oudergeleding. Henrieke Winkelhorst - Jansen, Leonie Balke - Fukkink en Sabine Jolink  (voorzitter), vertegenwoordigen het personeel.
Vragen, opmerkingen, suggesties kunt u mailen naar sabine.jolink@accentscholengroep.nl

 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo