Home   |   Links   |   Inloggen medewerkers


testfoto

Oudervereniging

 
De oudervereniging is een vereniging waar alle ouders met kinderen op de Groen van Prinsterer lid van zijn.
Het bestuur van de oudervereniging vergadert namens de ouders 6 keer per jaar met Arjen Smit, directeur van “de Groen”.
In deze vergadering worden onderwerpen besproken die de ouders en de school belangrijk vinden. Het gaat daarbij om algemene onderwerp zoals:

- Welke lessen geven we op onze school
- Hoe gaat het met de leerlingen
- Hoe gaat het met het personeel
- Wat vinden de ouders van “de Groen”
- Hoe gaat het financieel
- Hoe staat het met de verkeersveiligheid in de omgeving
- Wat gebeurt er met de school en het schoolplein
- en nog veel meer.

Zijn er algemene onderwerpen die je als ouder(s) belangrijk vindt om te bespreken met “de Groen”,
aarzel dan niet en kaart het bij ons aan op het schoolplein of via de mail: OVdeGroen@gmail.com 

Voor onderwerpen die alleen je eigen kind / kinderen aangaan, kun je terecht bij de leerkracht van de klas of bij Arjen Smit

Naast de vergaderingen met Arjen Smit, willen wij ouders graag informeren en betrekken bij de school. 


Groeten,

De oudervereniging:

OV 2019
Bernadet Sweenen, Bert Heinen (penningm.), Sander Winkelhorst (voorz.), Mathijs Roelofsen, Marieke Verbeeten (secr.)

 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo