Home   |   Links   |   Inloggen medewerkers


testfoto

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden
Alle groepen gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur naar school. (5-gelijke dagenmodel)
 

Vakantierooster 2020-2021Herfstvakantie

19-10-2020

t/m

23-10-2020

Kerstvakantie

21-12-2020

t/m

01-01-2021

Voorjaarsvakantie*

15-02-2021

t/m

19-02-2021

Pasen

02-04-2021

t/m

05-04-2021

Meivakantie

26-04-2021

t/m

07-05-2021

Hemelvaart

13-05-2021

t/m

14-05-2021

Pinkstervakantie

24-05-2021

t/m

24-05-2021

Zomervakantie

19-07-2021

t/m

27-08-2021* Binnen de regio Achterhoek is door alle schoolbesturen afgesproken om de 
voorjaarvakantie te laten vallen in de zogenaamde carnavalsweek.

Extra vrije dag: vrijdag 18 september

Vrije dagen leerlingen (Studie-/werkdagen team):
Woensdag 30 september
Vrijdag 6 november
Maandag 9 november
Vrijdag 5 februari
Dinsdag 16 maart
Dinsdag 25 mei
Maandag 21 juni

 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo